Betingelser

<svg height="20" width="200"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <line x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" style="stroke:#d2232a;stroke-width:6" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --></svg>

1. Overlevering av båt til reparasjon hos Engelsviken Slipp AS, ( ES )

Ved overlevering av båt til reparasjon gjelder følgende;

• Påse at båten er godt fortøyd når den er avtalt levert på angitt plass hos ES

• Om mulig, bør båten leveres med minst mulig løse gjenstander, personlige eiendeler og alkohol.

2. Ansvar for båten ved reparasjon

• Båteier bærer selv ansvaret for båt med maskin/rigg og annet fast eller løst utstyr.

• Verkstedet håndterer dette for eiers ansvar og risiko, og har heller ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført ved naturbegivenheter – vind, nedbør, flom etc.

• Båteier har ansvar for egen forsikringstegning, som brann, tyveri, hærverk og lignende for båter.

• Verkstedet har dekket de nødvendige forsikringene i forbindelse med marina-virksomheten. Engelsviken Slipp AS ansvarsforsikring dekker vårt rettslige erstatningsansvar for skade på tredjemanns person eller ting begrenset oppad til kr. 10.000.000,-.

3. Arbeid på båter i verkstedet

• Båteier har ikke, uten avtale med ES, anledning til å utføre arbeid på båten mens den er inne til service eller reparasjon.

• Eksterne firmaer har heller ikke, uten avtale med ES, anledning til å utføre arbeid på eiers båt, mens den er hos ES for utførelse av avtalt oppdrag.

4. Generelle betingelser

• Dersom ikke annet er spesifisert er alle priser eks. merverdiavgift.

• Fakturering foretas straks jobben er ferdig utført