Verksted

  • Reparasjon av propell
  • Vinter er ingen hindring
  • Vi sveiser stål og aluminium
  • Vi dreier de fleste materialer
  • Vi bygger også egenkonstruerte aluminiumsbåter

Verksted

Ved vårt verksted utfører vi alle slags jobber på store og små fartøy. Våre dyktige fagfolk kombinerer tradisjonelt håndverk med moderne teknikk.

Vi ønsker å være en komplett leverandør av ombygging eller reparasjoner av små og mellomstore fartøyer. Alt fra små reparasjoner av skrog, overbygg eller utstyr til store ombygginger og renoveringer. Foruten våre egne fagfolk har vi et godt samarbeid med dyktige underleverandører.

 Betingelser